8.11.2023 Do termínu konání KD provedeno:

- pokračování vybourání poklopů kanalizačních uzávěrů a jejich zpětné výškové urovnání

- čištění povrchu komunikace před pokládkou

- dokončení pokládky vyrovnávací asfaltové vrstvy ACL 16 v tl. 6 cm na aplik. spojovací postřik

- pokládka obrusné asfaltové vrstvy ACO 11+ v tl. 4 cm na aplik. spojovací postřik v km 2,400 – 2,970

 

Do termínu konání dalšího KD dne 9.11.2023 bude provedeno (předpoklad):

- dokončení vybourání poklopů kanalizačních uzávěrů a jejich zpětné výškové urovnání

- čištění povrchu komunikace před pokládkou

- pokládka obrusné asfaltové vrstvy ACO 11+ v tl. 4 cm na aplik. spojovací postřik v km 0,200 – 2,400

- obnova nezpevněných krajnic z recyklátu v km 0,000 – 0,680 a 2,310 – 2,970