8.11.2023 Do termínu konání KD provedeno:

- vybourání a výšková úprava UV a poklopů kanalizace a krytů IS

- oprava kostkového dvojřádku na začátku úseku stavby

- odkop a lokální sanace v místě poklesu do hl. 0,500 mm pravostranně v km cca 8,132 – 8,139 sil.   provozního staničení, provedení kontrolní zkoušky únosnosti podkladu SZZ

- očištění povrchu, pokládka ložné vrstvy ACL 16+ v tloušťce 60 mm a obrusné vrstvy ACO 11+   v tloušťce 40 mm na aplikované spojovací postřiky - po úsecích dle harmonogramu a schváleného   rozhodnutí o přechodné úpravě provozu na sil. II/469

- oprava a sanace mostu ev.č. 469 – 010

 

Do termínu konání dalšího KD dne 7.10.2023 bude provedeno (předpoklad):

- očištění povrchu, pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v tloušťce 40 mm na aplikovaný spojovací   postřik - po úsecích dle harmonogramu a schváleného rozhodnutí o přechodné úpravě provozu   na sil. II/469

- oprava a sanace mostu ev.č. 469 – 010.