ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ

 

Čištění komunikací se provádí v těchto případech a termínech:
 
  1. Po zimním období na dálnicích, silnicích I. třídy a místních komunikacích I. třídy nejpozději do 30.4. na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích II. a III. třídy nejpozději do 31.5. (odstranění zbytků zdrsňovacích materiálů, očištění dopravních značek a zařízení apod.)
  2. v období do 30. 11. Odstranění spadaného listí a zajištění funkčnosti odvodnění;
  3. před zahájením prací v souvislé údržbě nebo na opravě; 
  4. neprodleně po zjištění mimořádného znečištění, zejména po haváriích a poruchách vozidel, v jejichž důsledku ke snížení protismykových vlastností obrusné vrstvy vozovky (rozlitý olej a pohonné hmoty) nebo při vzniku nebezpečí ekologických škod, a to pokud znečištění neodstranil ihned ten, kdo je k tomu povinen podle § 28 odst. 1 zákona, e) podle možností v průběhu zimního období odstraňování přebytečného zdrsňovacího materiálu.
 
Správce dálnice nebo silnice zajišťuje čištění jejich průjezdních úseků ve stejném rozsahu a lhůtách jako na přilehlých úsecích dálnice nebo silnice mimo zastavěné území.
 
cisteni komunikaci 1 cisteni komunikaci 3

 

 

Nadlimitní čištění komunikací 


 

 

 

 

 

 

Created by LINELABOX