BÍLA KNIHA

Seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje

 Aktualizace prosinec 2023 "Bílá kniha"

 

Bílá kniha je komplexním materiálem Moravskoslezského kraje, který systematicky mapuje stav komunikací II. a III. třídy na území kraje a vyhodnocuje potřebnost investic, rekonstrukcí a modernizací na této silniční síti. Bílá kniha je využívaná k tvorbě krátkodobých investičních plánů ( plánovací období 1-2 roky) a také k tvorbě plánů střednědobých ( plánovací období 3 – 5 let) i koncepčních úvah s horizontem nad 10 let. Svým pojetím jde o materiál otevřený, který podle požadavků Moravskoslezského kraje zpracovává a pravidelně aktualizuje SSMSK.

 

Rozdělení staveb: Stavby jsou na základě svého charakteru zatříděny do 5-ti tématických skupin, které slouží pro jejich kategorizaci a k snadnější orientaci. 

Tématické skupiny: 

  • skupina „S“ – silnic (S1- rekonstrukce a modernizace)
  • skupina „M“ - mostů ( M1- mosty, opěrné, zárubní zdi, propustky, M2- mosty anomálie, MS- rekonstrukce mostů původně zařazeny do skupiny S. S ohledem na stavebně – technický stav je oprava mostu zařazena přednostně jako samostatná akce skupiny M1 s kódem MS)
  • skupina „K“ - křižovatek
  • skupina „O“ – ostatní (O1- obchvaty, přeložky silnic, rozvojové investice)
  • skupina „DŠ“ – důlních škod

 

 

 • Textová část 


 Textová zpráva
 Hodnotící krtiteria

 

 

 • Mapová část


 

(Mapy jsou vytvořené v souborech formátu pdf.)

 
 
 

 • Tabulková čast


 
 
Stavby zařazené do
BÍLÉ KNIHY 2023
 Stavby nově zařazené do
BÍLÉ KNIHY 2024
 Stavby již zrealizované a ve výstavbě
Stavby skupiny "S" Stavby skupiny "S" Stavby skupiny "S"
Stavby skupiny "M1" Stavby skupiny "M1" Stavby skupiny "M1"
Stavby skupiny "M2" Stavby skupiny "M2" Stavby skupiny "M2"
Stavby skupiny "K" Stavby skupiny "K" Stavby skupiny "K"
Stavby skupiny "O" Stavby skupiny "O" Stavby skupiny "O"
Stavby skupiny "DŠ"  Stavby skupiny "DŠ" Stavby skupiny "DŠ"

 

 

 


 

 

 

 

bk1 bk2