MOSTY II. A III. TŘÍD V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

(k datu 1. 1. 2023)

 

okres  mosty II. třídy mosty III. třídy mosty celkem
ks m ks m ks m
Bruntál 114 972,87 152 1 186,38 266 2 159,25
Frýdek Místek 79 1 409,8 205 2 897,21 284 4 307,01
Karviná 33 570,41 50 888,86 83 1 459,27
Nový Jičín 57 844,91 142 1 710,83 199 2 555,74
Opava 50 731,86 97 1 149,55 147 1 881,41
Ostrava 95 5 735,1 68 3 075,87 163 8 810,97
Kraj celkem 428 10 264,95 714 10 908,70 1142 21 173,65

 

 

 

Způsob hodnocení stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v MSK


 

Každoročně je provedeno zpracování dat o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji. Hlavní požadovanou informací je stanovení celkového hodnocení stavebně-technického stavu mostu v sedmibodové stupnici od stavu 1 (bezvadný) až do stavu 7 (havarijní). Celkový  stavebně-technický stav mostu se definuje jako ten horší z klasifikačního stavu nosné konstrukce a stavu spodní stavby mostu podle poslední prohlídky mostu.

 
Stupnice hodnocení: 

1 - bezvadný stav
2 - velmi dobrý stav
3 - dobrý stav
4 - uspokojivý stav
5 - špatný stav
6 - velmi špatný stav
7 - havarijní stav

 

 

 

Hodnocení stavu mostů podle nosné konstrukce k 1. 1. 2023


 

Na silnicích II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji je v současné době evidováno 1142 mostů.
    
  Stav mostů    
  Bezvadný Velmi dobrý Dobrý Uspokojivý Špatný Velmi špatný Havarijní    
  1 2 3 4 5 6 7 Celkem Známka
1.1.2020 208 199 202 297 174 57 0 1137 3,18
1.1.2021 217 204 192 282 175 66 1 1137 3,17
1.1.2022 219 216 198 273 168 67 0 1141 3,14
1.1.2023 221 229 200 267 162 63 0 1142 3,10
   
Popis:
1 - bezvadný stav 
2 - velmi dobrý stav 
3 - dobrý stav 
4 - uspokojivý stav
5 - špatný stav 
6 - velmi špatný stav
7 - havarijní stav