MOSTY II. A III. TŘÍD V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

(k datu 1. 1. 2024)

 

okres  mosty II. třídy mosty III. třídy mosty celkem
ks m ks m ks m
Bruntál 114 972,47 152 1 186,71 266 2 159,18
Frýdek Místek 85 1 627,1 205 2 904,64 290 4 531,74
Karviná 33 570,41 50 888,86 83 1 459,27
Nový Jičín 57 844,91 146 1 848,44 203 2 693,35
Opava 50 731,87 97 1 151,67 147 1 883,54
Ostrava 97 5 792,91 68 3 075,87 165 8 868,78
Kraj celkem 436 10 539,67 718 11 056,19 1154 21 595,86

 

 

 

Způsob hodnocení stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v MSK


 

Každoročně je provedeno zpracování dat o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji. Hlavní požadovanou informací je stanovení celkového hodnocení stavebně-technického stavu mostu v sedmibodové stupnici od stavu 1 (bezvadný) až do stavu 7 (havarijní). Celkový  stavebně-technický stav mostu se definuje jako ten horší z klasifikačního stavu nosné konstrukce a stavu spodní stavby mostu podle poslední prohlídky mostu.

 
Stupnice hodnocení: 

1 - bezvadný stav
2 - velmi dobrý stav
3 - dobrý stav
4 - uspokojivý stav
5 - špatný stav
6 - velmi špatný stav
7 - havarijní stav

 

 

 

Hodnocení stavu mostů podle nosné konstrukce k 1. 1. 2024


 

Na silnicích II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji je v současné době evidováno 1154 mostů.
    
  Stav mostů    
  Bezvadný Velmi dobrý Dobrý Uspokojivý Špatný Velmi špatný Havarijní    
  1 2 3 4 5 6 7 Celkem Známka
1.1.2020 208 199 202 297 174 57 0 1137 3,18
1.1.2021 217 204 192 282 175 66 1 1137 3,17
1.1.2022 219 216 198 273 168 67 0 1141 3,14
1.1.2023 221 229 200 267 162 63 0 1142 3,10
1.1.2024 231 250 193 262 155 63 0 1154 3,04
   
Popis:
1 - bezvadný stav 
2 - velmi dobrý stav 
3 - dobrý stav 
4 - uspokojivý stav
5 - špatný stav 
6 - velmi špatný stav
7 - havarijní stav