SILNICE II. A III. TŘÍD V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI  

(k datu 1. 7. 2022)

 

Délky silnic v km:  

okres silnice II. tříd

silnice III. tříd

celkem
II. a III. tříd
účelové
komunikace
Bruntál 277,995 411,841
689,836 5,513
Frýdek-Místek 115,599
320,272
435,871 10,089
Karviná 106,850 141,238
 214,528
-
Nový Jičín 106,843
408,069
 519,919 4,451
Opava 173,143
475,728
648,871
-
Ostrava - město 99,706 141,623
 241,329
-
Celkem 846,583
1898,771
2745,354 20,053
 
Výsledky měření technického stavu povrchu vozovek krajských silnic diagnostickým vozidlem CleveRA. 
 
 

Způsob hodnocení stavu povrchu vozovek II. a III. tříd v MSK 


 
Správa silnic Moravskoslezského kraje vyhodnocuje stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy. Předpokladem k dobrému dlouhodobému hospodaření se sítí silnic je dostatek informací o stavu vozovek, jeho pravidelné vyhodnocování a následná tvorba plánů údržby a oprav.

Stav je hodnocen pětistupňovou škálou jako ve škole. Jednotlivé stupně se označují:

1 - výborný
2 - dobrý
3 - vyhovující
4 - nevyhovující
5 - havarijní
 
 
 
 
 

 Stav silnic II. třídy Moravskoslezského kraje v roce 2022


 

Výsledky stavu povrchu vozovek měřených na silnicích II. třídy v km: 

  stav povrchu vozovek
okres výborný dobrý vyhovující nevyhovující havarijní celk. délka
Bruntál 46,00 56,39 42,38 17,24 114,84 276,85
Frýdek - Místek 31,65 51,14 13,29 6,49 14,70 117,27
Karviná 16,52 28,60 13,87 5,42 10,77 75,18
Nový Jičín 30,25 48,70 15,11 6,74 7,26 108,06
Opava 32,12 36,32 32,90 29,24 41,38 171,96
Ostrava-město 42,88 60,32 15,52 1,97 4,23 124,92
Celkem 199,42 281,47 133,07 67,10 193,18 874,24

 

Popis:
 stav 1 - výborný 
 stav 2 - dobrý 
 stav 3 - vyhovující
 stav 4 - nevyhovující
 stav 5 - havarijní

  

  

 

 

Stav silnic III. třídy Moravskoslezského kraje v roce 2022


 

Výsledky stavu povrchu vozovek měřených na silnicích III. třídy v km:  

  stav povrchu vozovek
okres výborný dobrý vyhovující nevyhovující havarijní celk. délka
Bruntál 44,14 52,42 43,33 32,10 225,66 399,65
Frýdek - Místek 77,50 116,66 56,19 24,86 44,02 319,23
Karviná 34,56 56,89  26,87 16,63 8,58 143,43
Nový Jičín 46,77 131,56 86,60 64,67 77,89 407,49
Opava 46,00 93,56 100,76 76,40 152,31 469,03
Ostrava-město 14,12 47,33 47,02 20,32 17,73 146,52
Celkem 263,09 500,42 360,77 234,98 526,19 1885,45 

 

Popis:
 stav 1 - výborný 
 stav 2 - dobrý 
 stav 3 - vyhovující
 stav 4 - nevyhovující
 stav 5 - havarijní

 

 

 

 

 Stav silnic II. a III. třídy Moravskoslezského kraje v roce 2022


 

Celkové výsledky stavu povrchu vozovek na silnicích II. a III. třídy v km:

  stav povrchu vozovek
okres výborný dobrý vyhovující nevyhovující havarijní celk. délka
Bruntál 90,14  110,81  85,70 49,34 340,50  676,49
Frýdek - Místek 109,14 167,80 69,48 31,35  58,72 436,49
Karviná 51,08 85,49 40,75 22,05 19,35 218,72
Nový Jičín 77,02 180,26 101,71 71,41 85,15 515,55
Opava 78,12 129,88 133,66 105,65 193,68 640,99
Ostrava-město 57,01 107,65 62,54 22,29 21,97 271,46
Celkem 462,51 781,89 493,84 302,09  719,37 2759,70

 

Popis:
 stav 1 - výborný 
 stav 2 - dobrý 
 stav 3 - vyhovující
 stav 4 - nevyhovující
 stav 5 - havarijní