8.11.2023 Do termínu konání KD provedeno:

- pokračování vybourání a výšková úprava UV a poklopů kanalizace a krytů IS

- pokládka vyrovnávací vrstvy ACO 11 v prům. tl. 35 mm v místech úpravy příčného sklonu na   aplikovaný spoj. postřik oboustranně v km 0,485 – 1,122 ve směru na Kom. Chaloupky

- pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v prům. tl. 50 mm na aplikovaný spoj. postřik levostranně   v km 0,000 – 0,200 ve směru na Kom. Chaloupky.

 

Do termínu konání dalšího KD dne 9.11.2023 bude provedeno (předpoklad):

- dokončení vybourání a výšková úprava UV a poklopů kanalizace a krytů IS, oprava sil. obrubníků

- pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v prům. tl. 50 mm na aplikovaný spoj. postřik levostranně   v km 0,200 – 1,122 ve směru na Kom. Chaloupky

- odkop a sanace části příčných rýh po pokládce kanalizace pravostranně v km 0,000 - 0,100: dle   výsledku dynamických zkoušek LDD

- pokládka ACL 16 v tl. 50 mm v rýhách na aplikovaný spoj. postřik. 

 

Situace stavby a průběh prováděných prací jsou patrny z přiložených fotografií.