SILNIČNÍ SÍŤ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 

 

Páteřní síť dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy na území kraje doplňují silnice II. a III. tříd, které jsou důležitou součástí dopravní sítě regionu a jsou ve vlastnictví kraje. Silnicemi II. a III. třídy spojují obce a města v kraji a přináší základní podmínky pro život a podnikání  v nich. Moravskoslezský kraj vlastní silniční síť o délce 2762 km s 1142 mosty a výkon jeho vlastnických práv k silnicím zajišťuje příspěvková organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje s 450 zaměstnanci a se šesti provozními středisky dislokovanými na celém území kraje.

Jako vysoce specializovaná profesní organizace zajišťuje Správa silnic Moravskoslezského kraje i přípravu a realizaci modernizací a rekonstrukcí dopravních staveb včetně mostů, stavební dozor a podílí se na tvorbě resortních dopravních koncepcí a investičních strategií.

 

Geoportál dopravní infrastruktury a digitální mapa komunikaci MS kraje  


 

Mapa silniční sítě - Geoportál ŘSD


 mapa cr

>> Otevřit mapu silniční a dálniční sítě České republiky - Geoportal ŘSD <<

 

 

Členění sítě pozemních komunikaci na území Moravskoslezského kraje


 
 
Z hlediska Zákona o pozemních komunikacích se v České republice rozlišují čtyři kategorie pozemních komunikací:
     
 1.  Dálnice - sil. komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu motorovými vozidly, která je budována bez úrovňových křížení
   
• Vlastník: stát
• Spravuje: ŘSD - Ředitelství silnic a dálnic
• Barevné označení v geoportálu:      fialová
     
 2.  Silnice
     
      Silnice I. třídy - sil. komunikace určená zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu 
        • Vlastník: Česká republika
• Spravuje: ŘSD - Ředitelství silnic a dálnic
• Barevné označení v geoportálu:      červená
        
      Silnice II. třídy - sil. komunikace určená zejména pro dopravu mezi okresy 
        • Vlastník: Moravskoslezský kraj
• Spravuje: SSMSK - Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.
• Barevné označení v geoportálu:      modrá 
        
      Silnice III. třídy -  sil. komunikace určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace 
        
• Vlastník: Moravskoslezský kraj
• Spravuje: SSMSK - Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.
• Barevné označení v geoportálu:       žlutá
         
 3.  Místní komunikace I.- IV. třídy - sil. komunikace  převážně určená místní dopravě na území obce 
   
• Vlastník: obec, na jejímž území se místní komunikace nachází
• Spravuje: správce pověřený danou obci
• Barevné označení v geoportálu: barevně nerozlišeno (bíla) 
        
 4.  Účelové komunikace - komunikace sloužící ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování 
   
• Vlastník: právnická nebo fyzická osoba
• Spravuje: pověřený správce
• Barevné označení v geoportálu: barevně nerozlišeno (bíla)
       

 

 

 

Členění správních oblastí Správy silnic Moravskoslezského kraje