MAPA STAVEB

 

Aplikace umožňuje mapovou vizualizaci tabulkového seznamu oprav a rekonstrukcí silnic, účelových komunikací, rekonstrukcí mostů, propustků a opěrných zdí, které budou realizovány na silnicích Moravskoslezského kraje v aktuálním roce. Na volitelném mapovém podkladu včetně ortofotomapy lze kliknutím na konkrétní stavbu získat textové informace a odkaz na panoramatické snímky.

Rok 2024