8.11.2023 Do termínu konání KD provedeno:

 Dokončena pokládka všech vrstev v celém úseku stavby

Bylo dokončeno čištění příkop

Byly provedeny krajnice

 

Do termínu dokončení 5.11.2023 bude provedeno (předpoklad):

Bude dokončeno vodorovné dopravní značení

Budou osazeny svislé dopravní značky

Bude odstraněno zařízení staveniště