8.11.2023 Provedené práce ( od 24.10.2023 do 1.11.2023)

Montáž betonářské výztuže mostovky

Osazení chrániček pro předpínací výztuž

Přejímka výztuže a předpínacích kabelů s projektantem mostu

Betonáž nosné konstrukce 1.11.2023

 

Plánované práce ( od 1.11.2023 do 7.11.2023).

SO 201 -  Most ev.č. 478-008

Ošetřování betonu po betonáži

Zaměření konstrukce geodetem

Odbednění čel mostovky