8.11.2023 Provedené práce ( od 25.10.2023 do 1.11.2023)

SO 101 - úprava komunikace

Frézování komunikace

Sanace komunikace určených úseku při pochůzce

Pokládka přídlažby kolem obrubníků , výměna poškozených obrub

 

SO 201 – opěrné zdi

OZ č. 1 provedeny konstrukční vrstvy z ŠD 0-32 mm,  montáž nových UV , dokončení propojení přes OZ1

OZ č.2  hotový dřík OZ  

OZ č.3  hotové dříky OZ, montáž odvodnění UV, izolace mezi základem a dříkem, ochrana geotextilií, hutněné zásypy , pokládka a obsyp drenáže  

OZ č.4  hotové dříky OZ 4, izolace asfaltovou lepenkou mezi základem a dříkem , ochrana geotextilií, hutněné zásypy , pokládka a obsyp drenáže , zahájení bednění říms   

OZ č. 5 armování a bednění římsy OZ , betonáže říms

 

SO 301 – odvodnění komunikace

Probíhá výměna a doplnění uličních vpustí komunikace kolem OZ 4, OZ3 , OZ1

 

 

Plánované práce ( od 1.11.2023 do 8.11.2023)

 

SO 101 – úprava komunikace

Sanace podloží komunikace - viditelných poškození silničního spodku při pochůzce s projektantem a investorem

Pokládka obrub kolem komunikace pro místo pro vstup do vozovky dle projednání na stavbě s PČR DI

Pokládka přídlažby podél komunikace

 

SO 201 – opěrné zdi

OZ č. 1 dokončení propojení odvodnění UV přes OZ1 , předpoklad zahájení bednění říms

OZ č.2  izolace dříku, hutněné zásypy , osazení drenáže

OZ č.3  hutněné zásypy , osazení drenáže, doplnění odvodnění drenážemi u zjištěných průsaků z podloží  

OZ č.4  zahájení bednění říms , betonáže předpoklad 8.11.2023

OZ č. 5 betonáže říms, odbednění říms  

 

SO 301  - odvodnění komunikace

Realizace uličních vpustí komunikace, dokončení dopojení UV přes OZ1 a OZ3

U OZ č. 4 a OZ č. 5 již UV osazeny