10.10.2023 Provedené práce ( od 26.9.2023 do 6.10.2023)

Montáž podpěrné konstrukce , dovoz a pokládka nosníků I 500 dle VTD.

Betonáž podložiskových bloků opěry OP1

 

Plánované práce ( od 6.10.2023 do 13.10.2023).

SO 201 -  Most ev.č. 478-008

Bednění podpěrné konstrukce mostovky pro nosnou konstrukci mostu dle VTD.