10.10.2023 Technologie opravy: bude provedena výměna krytových asfaltových vrstev, lokální opravy, výměna svodidel, reprofilace příkop, krajnice, VDZ. Niveleta zůstane zachována. Součástí opravy je stavební údržba mostu a 7 ks propustků.

Provedeno: pokládka ložní vrstvy ACL, pokládka obrusné vrstvy ACO v jednom jízdním pruhu, čištění čel propustků

Probíhající práce: sanace čel propustků, mechanické čištění říms na mostě

Plánované práce: dokončení obrusné vrstvy, sanace mostu