10.10.2023 SO 101 - úprava komunikace

Hutněné konstrukční vrstvy komunikace ze ŠD u opěrné zdi OP1

 

SO 201 – opěrné zdi

OZ č. 1 Návoz a hutnění konstrukčních vrstev komunikace z ŠD 0-32 mm.  

OZ č.2 hotové podkladní betony, provedená výměna SMVaK vodovodní přípojky pod cestou k areálů SANRE.

OZ č.3 hotové podkladní betony.

OZ č.4 armování , bednění základů , betonáže základů, armování a bednění dříků , následně betonáže dříků opěrných zdí.  

OZ č. 5 izolace natavovaným pásem mezi základem a dříkem OZ, provedení asfaltových izolačních nátěrů OZ.

SO 301 – odvodnění komunikace

Zahájena výměna uličních vpustí komunikace

 

Plánované práce ( od 4.10.2023 do 11.10.2023)

SO 101 – úprava komunikace

Prozatím u opěrné zdi č. 1 provedeny ŠD v konstrukční vrstvě.  

SO 201 – opěrné zdi

OZ č. 1 Hotové konstrukční vrstvy komunikace, plán armování a bednění římsy OZ.

OZ č.2 hotové podkladní betony, předpoklad zahájení armování a bednění základů.

OZ č.3 hotové podkladní betony, předpoklad zahájení armování a bednění základů.

OZ č.4 armování , bednění základů , betonáže základů , armování a bednění dříků,  betonáže.  

OZ č. 5 Provedení lepenkové izolace mezi základem a dříkem, provedení  penetračního nátěrů a asfaltového nátěru opěrné zdi, hutněné zásypy opěrné zdi, provedení drenáží kolem OZ.

 

SO 301  - odvodnění komunikace

Výměna uličních vpustí komunikace včetně napojení k OZ.