22.9.2021 Provádí se kladení obrubníků a zámkové dlažby do chodníků, osazování žlabů do příkopů, dlažba z kamene kolem propustků, dosypávání zeminy na svahy kolem vozovky.

 Předpoklad ukončení stavby do konce roku 2021.