30.9.2021 (úsek Na Lukách po most nad řekou Odra = termín realizace od 6.9. – 30.11.2021)

 Aktuálně prováděné a provedené práce:

- Hl. sanace podkladních vrstev vozovky na III. etapě stavby
- Dokončení osazení nových silničních ocelových svodidel na II. etapě stavby
- Dokončení zřízení nezpevněných krajnic z asf. recyklátu na II. etapě stavby
- Výměna SDZ vč. směrových sloupků na I. a II. etapě stavby
- Obnova VDZ v materiálu plast na I. a II. etapě stavby
- Oprava propustku č.7 (úprava svahového kužele, oprava kamenné zídky, zřízení kamenné dlažby)
- Oprava mostu ev.č. 478-011 (odstranění stávajícího zábradlí, demolice stávajících říms)
- Oprava mostu ev.č. 478-012 (odstranění stávajícího zábradlí, demolice stávajících říms)
- Demolice propustku č. 6 (plánovaná výstavba nového mostního objektu)

V koordinací s naší stavbou bude také prováděna oprava chodníkového tělesa společně s vybudováním vjezdového ostrůvku ve směru od Polanky, a to za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců na daném úseku silnice.

Organizace dopravy:

V termínu od 6.9.2021 došlo k uzavření silnice na III.etapě stavby (úsek Na Lukách po most nad řekou Odra) s dobou trvání do 30.11.2021.

Tranzitní doprava je vedena po předem schválené objízdné trase (I/58 ul. Plzeňská – I/11 ul. Rudná – III/4785 ul. Polanecká a II/478 ul. 1.května/Mitrovická. Příjezd k nemovitostem s jediným přístupem z ul. Na Lukách je obyvatelům umožněn, vyjma úseku a doby, kdy bude prováděna celoplošná pokládka asfaltových vrstev vozovky. O termínu pokládek budou obyvatelé dotčeného úseku stavby v časovém předstihu opět informování.