22.9.2021 termín realizace 16.8. – 15.10.2021

 Aktuálně prováděné a provedené práce:

- Provádění oprav silničního odvodnění (zemní práce, výměna betonových prvků, rám + mříž)
- Zřizování nových silničních obrub vč. kamenné přídlažby (jednořádku)
- Dokončena hloubková sanace podkladních vrstev vozovky v předem určených úsecích stavby (nezastavěná část obce)
- Provedeno celoplošné frézování vozovky na 1. úseku stavby (úsek mezi místní kapli po napojení na již opravený kryt provedeny v rámci výstavby dálnice D1.
- Provedena recyklace podkladních vrstev vozovky za studena na 1. úseku stavby (úsek mezi místní kapli po napojení na již opravený kryt provedeny v rámci výstavby dálnice D1 (probíhá proces zrání)
- Přípravné práce pro plánovanou pokládku asfaltových hutněných vrstev na 1. úseku stavby s plánovaným termínem dokončení 29.9.2021.
 

Organizace dopravy:

Oprava komunikace zatím probíhá za částečného omezení silničního provozu.  Provoz je ve dvou úsecích stavby řízen kyvadlově pomocí mobilního světelného signalizačního zařízení.

V termínu od 16.9.2021 – 30.9.2021 dojde pro veškerou dopravu k úplné uzavírce komunikace, a to na I.etapě stavby = úsek mezi místní kapli po napojení na již opravený kryt provedeny v rámci výstavby dálnice D1.

Za uzavřený úsek této komunikace bude obousměrně vyznačena objízdná trasa pro individuální automobilovou a příměstskou dopravu (mimo školní spoje), a to po silnici II/647 (ul. Čs. Armády), sil. III/4654 ul. Lidická/Olbramická) a III/46417 (ul. Josefovická).

V návaznosti na plánovanou uzavírku komunikace v termínu dojde ze strany zhotovitele a zástupců města Klimkovice k informovanosti občanů o chystaném dopravním omezení, po jehož dobu nebude možné odstavovat vozidla na komunikaci a vjíždět k přilehlým nemovitostem. Prosíme proto všechny obyvatelé a účastníky silničního provozu, aby po danou dobu uzavírky respektovali aktuální stav prací a dbali pokynu pracovníků spol. JANKOSTAV s.r.o.