22.9.2021 Stavba rekonstrukce silnice č. II/475 Stonava, průtah II. byla dokončena. Nyní po zesílení konstrukčních vrstev silnice lépe ponese systematický nárůst dopravní zátěže. Finanční náklady realizace činily 49,2 mil. Kč budou hrazeny z dotačních prostředků (IROP). Investorem je Moravskoslezský kraj. Zhotovitelem díla je firma STRABAG a.s.

Technologie stavby zahrnovala odfrézování živičných vrstev a cementovou stabilizaci podkladu v prvním úseku. Jde o rozfrézování a reprofilaci podkladu se zapravením cementu a asfaltové emulze do podkladu vozovky, srovnání roviny s uválcováním nosné vrstvy vozovky. Následuje zrání podkladu a postupná pokládka asfaltových hutněných vrstev. V druhém z úseků byly po odfrézování provedeny sanace trhlin a lokální vysprávky podkladu a poté položena ložná a obrusná asfaltová vrstva.

Stavba odstranila vyjeté koleje příčné trhliny a další nerovnosti. Byl instalován nový zádržný systém (svodidlo) délky 603 metrů. Byly odstraněny vady odvodnění, zřízeny nové krajnice a doplněny bezpečnostní prvky. Bylo provedeno vodorovné dopravní značení v trvanlivější plastové úpravě a osazeny dopravní knoflíky.

Foto z instalace dopravních knoflíků