17.9.2021 termín realizace 6.9. – 5.12.2021 

Aktuálně prováděné a provedené práce:

    - Provedeno profrézování okrajů vozovky v místě chystané opravy obrub a sil. odvodnění
    - Provádění oprav silničního odvodnění (zemní práce, výměna betonových prvků, rám + mříž)
    - Zřizování/výšková úprava silničních obrub

 

Organizace dopravy:

 Oprava komunikace zatím probíhá za částečného omezení silničního provozu.  Provoz je částečně řízen kyvadlově pomocí mobilního světelného signalizačního zařízení a to pouze v dílčích úsecích prováděných oprav.