15.9.2021 V období od června do srpna letošního roku proběhla oprava povrchu ulice Dělnická v Havířově v úseku délky 800m od silnice I/11 u OD Elán kolem nemocnice po okružní křižovatku s ulicemi Karvinská a Moskevská. Stavbu zrealizovala Správa silnic Moravskoslezského kraje z prostředků SFDI za 18,8  mil. Kč. Zhotovitel stavby, firma JANKOSTAV s.r.o. zrealizovala práce ve zkrácené lhůtě za pouhých 44 dnů.

Technologie opravy zahrnovala odfrézování živičných vrstev, sanaci trhlin v podkladu, vysprávky v podkladu, pokládku ložné asfaltové vrstvy, instalaci geomříží proti vyjíždění kolejí při pomalé a zastavující dopravě a finální pokládku mastixového asfaltového koberce. Zároveň bylo opraveno oboustranně odvodnění, zejména v úseku mezi křižovatkami ul. U Stromovky a ul. Astronautů.

 

Vodorovné dopravní značení je modernější z plastu. Odstranění vad povrchu spolu s odolnější povrchovou úpravou přispěje ke ztišení provozu a hlavně k bezpečnosti a plynulosti dopravy. 

 

FOTO před a po stavbě