10.9.2021 Aktuálně prováděné a provedené práce:

- Provádění oprav silničního odvodnění (zemní práce, výměna betonových prvků, rám + mříž)
- Zřizování silničních obrub vč. žulové přídlažby
- Hloubková sanace podkladních vrstev vozovky v předem určených úsecích stavby (nezastavěná část obce)  

Organizace dopravy:

Oprava komunikace zatím probíhá za částečného omezení silničního provozu.  Provoz je ve dvou úsecích stavby řízen kyvadlově pomocí mobilního světelného signalizačního zařízení.

V předpokládaném termínu od 16.9.2021 – 30.9.2021 dojde k úplné uzavírce komunikace, a to na I.etapě stavby = úsek mezi místní kapli po napojení na již opravený kryt provedeny v rámci výstavby dálnice D1.

 

Za uzavřený úsek této komunikace bude obousměrně vyznačena objízdná trasa pro individuální automobilovou a příměstskou dopravu (mimo školní spoje), a to po silnici II/647 (ul. Čs. Armády), sil. III/4654 ul. Lidická/Olbramická) a III/46417 (ul. Josefovická).