7.9.2021 Koncem minulého týdne proběhlo osazení oblouku ve Vrbně pod Pradědem. Každý oblouk byl provizorně zajištěn proti překlopení a následuje provedení provizorního příčného ztužení v oblasti táhel a oblouku.

 Popis NK:

Nosná konstrukce mostu je tvořena trámem vyztuženým obloukem tzv. Langerovým trámem.

Oblouk je tvořen dvěma nosnými ocelovými oblouky s ocelovými táhly skrytými v parapetních nosnících.

Oblouky jsou z trámy propojeny svislými ocelovými závěsy.

Oba trámy budou propojeny mostovkovou deskou a most bude podélně i příčně předepnut.

 

Termín ukončení prací dle SoD je 4.11.21 (stavba je v časovém prodlení cca 3 týdny)