2.7.2021 Aktuálně provedené a prováděné práce:

  • Montáž zábradlí na římse mostu, opěrné zdi a propustku
  • Pokládka živičných vrstev-levá strana
  • Převedení silničního provozu na opravenou část mostu
  • Odfrézování živičných vrstev (pravá strana)
  • Odstranění štěrkových vrstev, bourání spádového betonu, včetně původní izolace

 

Následující práce:

  • Demontáž mostního zábradlí (pravá strana)
  • Vybourání římsy
  • Zřízení podvěsné lávky
  • Otryskání povrchu nosníků nosné konstrukce tlakovou vodou
  • Vrtání otvorů pro kotevní trny výztuže spřažené desky

 

Termín ukončení prací 13.9.2021