21.7.2020 Z důvodu neuspokojivého stavebně-technického stavu vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na ul. Petřvaldská a Staroveská v obci Stará Ves nad Ondřejnicí a Košatka bude v období od 20.7. – 30.8.2020 provedena její celková oprava. Stavba bude prováděna v úseku křižovatky se silnicí I/58 a křižovatkou s MK ul. K Pálenici a dále pak v úseku křižovatky se silnicí III/4787 a křižovatkou s MK ul. Na Vrbanisku, s vynecháním již opraveného úseku v aleji.

V rámci samotné stavby bude prováděna oprava povrchu komunikace technologií recyklace za studena s následnou pokládkou dvou asfaltových vrstev. Společně s opravou vozovky bude také i provedena lokální oprava silničních obrub společně s přídlažbou a jednořádkem ze žulových kostek, profilace nezpevněné části vozovky vč. čištění silničního příkopu, ořez větví a instalace nových bezpečnostních prvků (směr. sloupky) za účelem zvýšení bezpečnosti sil. provozu. Následně bude v celém řešeném úseku stavby provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení.

 

Práce budou prováděny za úplné uzavírky silničního provozu na silnicích III/4787 ul. Petřvaldská a III/4804 ul. Staroveská, mimo zajištění průjezdu obyvatel bydlících podél dotčené komunikace a vozidel IZS v termínu 20.7.2020 – 30.8.2020.

Místo uzavírek:  

Silnice III/4804 od křižovatky se silnicí III/4787 ul. Petřvaldská ve Staré Vsi n.O. po místní komunikaci ul. Na Vrbanisku ve Staré Vsi n.O. místní části Košatka.

Silnice III/4787 ul. Petřvaldská ve Staré Vsi n.O. od křižovatky s ul. K Pálenici po sil. I/58.

Objízdná trasa:  sil. III/4787 ul. Petřvaldská, III/48615 ul. Zámecká přes Starou Ves n.O., sil.

I/58 směr Petřvald, sil. III/4806, III/4805 přes Petřvald, Petřvaldík a zpět.

Všem účastníkům silničního provozu děkujeme za trpělivost po celou dobu realizace této stavby.