23.7.2020 Jedná se o opravu povrchu silnice silnici III/4668 (ul. Pod Ostrou hůrkou) v Háji ve Slezsku: v km 0,000 - 0,710 sil. staničení, tj. v úseku od křižovatky se silnicí III/4666 (ul. Na Hájku) po křižovatku se silnicí III/46610 (ul. Slezského

odboje).   

Od 20.7.2020 provedeno v rámci opravy silnice:

 • frézování vozovky v uvedeném úseku silnice na tl. 50 mm
 • čištění vozovky po provedeném frézování
 • vyznačení míst pro lokální provedení sanace vozovky na tl. 50 mm
 • ruční odsekávání poklopů kanalizačních šachet, vtokových mříží uličních vpustí a poklopů zemních armatur  inženýrských sítí

 

Do 26.7. je předpoklad provedení:

 • dofrézování pro lokální sanace vozovky na tl. 50 mm + očištění míst pro sanace
 • provedení lokálních sanací vozovky na tl. 50 ACP 16+
 • výškové úpravy a osazení uličních vpustí, poklopů kanalizačních šachet a poklopů zemních armatur inženýrských sítí

 

V termínu do 2.8.2020 je předpoklad provedení:

 • čištění vozovky před pokládkou asfaltové obrusné vrstvy
 • aplikace spojovacího postřiku a pokládka asfaltové obrusné vrstvy ACO 11+ v tloušťce 50 mm
 • oprava napojení připojení místních komunikací, vjezdů a vstupů k nemovitostem
 • prořezání pracovních spár a spojů a jejich zatěsnění asfaltovou zálivkou
 • dosypání a zhutnění nezpevněných krajnic
 • dokončovací práce