21.7.2020 Dnešním dnem byly zahájeny práce na opravě povrchu silnice III/4668 v Háji ve Slezsku na Opavsku. Jedná se o opravu povrchu ulice Pod Ostrou hůrkou v Háji ve Slezsku v km 0,000 - 0,710, tj. v úseku od křižovatky se silnicí III/4666 (ul. Na Hájku) po křižovatku se silnicí III/46610 (ul. Slezského odboje).   

Oprava povrchu silnice spočívá v odfrézování stávajícího asfaltového souvrství, sanaci trhlin a lokálních vysprávkách a v pokládce obrusné asfaltové vrstvy.

Stávající připojení místních komunikací, vjezdy a vstupy k nemovitostem budou opraveny. Poklopy kanalizačních šachet, vtokové mříže uličních vpustí a poklopy zemních armatur inženýrských sítí budou výškově upraveny do úrovně nového krytu opravované vozovky.

Termín realizace stavby: 21.7. – 2.8.2020

Dojde k následujícímu dopravnímu omezení:

Částečná uzavírka silnice III/4668 v termínu 21.7. – 26.7.2020. Průjezd bude omezen přechodným dopravním značením.  

Úplná uzavírka silnice III/4668 v termínu 27.7. – 2.8.2020. Délka objízdné trasy je cca 1,5 km.

Objízdná trasa je vedena ve směru od Hrabyně po silnici III/4666 (ul. Na Hájku), dále odbočením vpravo po silnici III/4673 (ul. Antonína Vaška) a dále odbočením vpravo po silnici III/46610 (ul. Slezského odboje). Trasa je obousměrná.

  

Místo stavby: