21.7.2020 Práce na této stavbě byly započaty v termínu 20.7.2020 a samotný termín ukončení výstavby této stavby je dle SOD naplánován v termínu 30.8.2020.

Aktuálně prováděné a provedené práce:

  • Zahájení rozfrézování povrchu komunikace a přípravné práce pro recyklaci podkladních vrstev vozovky za studena (v úseku křižovatky se silnicí I/58 a křižovatkou s MK ul. K Pálenici a dále pak silnice III/4804  v úseku křižovatky se silnicí III/4787 a křižovatkou s MK ul. Na Vrbanisku, s vynecháním již opraveného úseku v aleji.
  • Profilace krajnic a příkop

 Organizace dopravy:

 Stavební práce jsou prováděny za úplné uzavírky ul. Petřvaldská (silnice III/4787) a ul. Staroveská (silnice III/4804). Průjezd je umožněn pouze vozidlům IZS a obyvatelům bydlící podél dotčené komunikace.

Objízdná trasa je vedena po sil. III/4787 ul. Petřvaldská, III/48615 ul. Zámecká přes Starou Ves n.O., sil. I/58 směr Petřvald, sil. III/4806, III/4805 přes Petřvald, Petřvaldík a zpět

Termín uzavírky silnice III/4787 ul. Petřvaldská a III/4804 ul. Staroveská: 20.7.2020 (7.00 hod.) – 30.8.2020 (18.00 hod.)