16.7.2020 Aktuálně prováděné a provedené práce:

  • Provedena pokládka ložné asfaltové vrstvy vozovky na 1. etapě stavby (úsek mezi ulicemi Polní po hranici obce Šenov)
  • Přípravné práce pro finální pokládku asfaltové vrstvy vozovky na 1. etapě stavby (výšková úprava sil. odvodnění a napojení na MK)
  • Provedení beranění pažení pomocí štětovnic s postupným odtěžováním náspu v místě propustku

Veškeré práce i nadále probíhají za úplné uzavírky ul. Václavovické (silnice III/4701). Za uzavřený úsek ulice Václavovické je vyznačena objízdná trasa pro individuální automobilovou dopravou po ulici Vratimovské, ul. Frýdecké a ul. Volenské.