14.7.2020 Práce dosud postupují přesně dle harmonogramu s předpokládaným ukončením stavby 16. 8. 2020

 

Provedené práce:

  • Dokončena 2. etapa
  • Přeloženo PDZ pro 3. etapu od soboty 11. 7. 2020
  • Rozfrézování a reprofilace 3. etapy Bourání obrub, odkop pro drenáž v OK 2.etapy

 

Práce nyní a předpokládané do příštího KD:

  • Pokládka podobrubníkové drenáže s napojením do UV
  • Bourání prstence OK
  • Odkopy a sanace podkladu SC v OK
  • Předpokládá se zrání RS-CA až do 26. 7. 2020 
  • Pokládka obrub v OK 3.etapa
  • Zpětná montáž CITY Bloků přechodu u pizzerie