21.7.2020 Práce dosud postupují přesně dle harmonogramu s předpokládaným ukončením stavby 16. 8. 2020.

Provedené práce:

  • Dokončeny podobrubníkové drenáže s napojením do UV
  • Bourání prstence OK
  • Odkopy pro sanace podkladu SC v OK

 

Práce nyní a předpokládané do příštího KD:

  • Zahájena pokládka obrub v OK 3. etapa – dnes
  • Předpokládá se zrání RS-CA až do 26. 7. 2020 
  • Zahájení montáže optických čoček do obrub ve čtvrtek 23.7.2020
  • Sanace podkladu SC tl. 170 mm v OK
  • Zpětná montáž CITY Bloků přechodu u pizzerie 
  • Následuje pokládka ACP 27. 7. 2020, ACL 28. 7. 2020
  • Změna PDZ pro 4. etapu bude od 29. 7. 2020