2.7.2020 Aktuálně prováděné práce:

  • byly vyměřeny plochy pro lokální sanace a provedeno rozfrézování vozovky pro hloubkové sanace
  • v týdnu 27: budou prováděné hloubkové sanace, profilace a čištění příkopů
  • součástí souvislé opravy vozovky bude i oprava dvou propustků, dojde k odbourání staré zborcené konstrukce  a provedení nové konstrukce.  

 

Práce na tomto úseku se provádějí na úplnou  uzávěru.