2.7.2020 Odtěženn celý nadnásyp po strop původního mostu. Provádí se poslední zápory a kotvy před bouráním původního mostu.