2.7.2020 Na 1. etapě mezi Kauflandem a ulicí El. Krásnohorské byla odfrézována ložná a obrusná vrstva asfaltu. Kolem vyměněných obrubníků a žulových kostek probíhá doplňování podkladních vrstev vozovky. Nad mostem v Lískovci byla položena v místě nátrže kamenná rovnanina do dna a na oba břehy, budou ještě probíhat terénní úpravy.