2.7.2020 Aktuálně prováděné práce:

  • dokončuje se odfrézování obrusné vrstvy tl. 40 mm
  • byly vyměřeny plochy pro lokální sanace (v místě vysprávky po vodovodní přípojce) a v těchto místech započato frézování do hl. 150 mm
  • v týdnu 27. budou probíhat práce: strhávání krajnic, oprava dvouřádku, profilace a čištění příkopů

 Práce na tomto úseku se provádějí na úplnou  uzávěru.