22.06.2020 Aktuálně proběhlo:

  • Převedení dopravy na objízdnou trasu
  • Osazení zápor
  • Frézování vozovky
  • Probíhá demolice mostu

 

Bude probíhat:

  • Demolice mostu
  • Příprava základové spáry