22.06.2020 Aktuálně proběhlo:

  • Osazení spřahovacích trnů
  • Výztuž spřažené desky
  • Betonáž spřažené desky etapy 1 proběhla v pátek

Bude probíhat:

  • Nadbetonování mostních křídel
  • Příprava povrchu pro pokládku izolačního souvrství