18.6.2020 Aktuálně prováděné práce na komunikaci:  S ohledem na vývoj klimatických podmínek budou v termínu 16-17.6.2020 prováděny bezpečnostní protismykové úpravy povrchu vozovky v místě přechodů, které se nacházejí v blízkosti tramvajových zastávek  Poruba Vozovna a Rektorát VŠB.

 Aktuálně prováděné práce na mostě přes trať ČD:

  • Provedena aplikace kotevního izolačního nátěru v místě vnějších plechových říms
  • Dokončena stříkaná izolace v místě vnějších plechových říms
  • Provedena pokládka litého asfaltu na severní části mostu (odstavný pruh ve směru na Porubu).
  • Předpoklad dokončení pokládky litého asfaltu na jižní straně mostu (odstavný pruh ve směru na Ostravu) vč. pokládky asfaltové vrstvy vozovky na obou stranách mostu je plánován v termínu do 26.6.2020.
  • Proveden přesun betonových svodidel na vnější hranu plechových říms
  • Dokončena montáž a oprava nátěru nového ocelové zábradlí
  • Přípravné práce pro montáž protidotykové ochrany

 

Organizace dopravy do konce výstavby:

 Předpoklad ukončení stavby je plánován k 30.6.2020. Do té doby bude doprava v místě mostu vedena obousměrně v obou jízdních pruzích, pouze v době provádění obnovy vozovkového souvrství společně s osazováním betonových svodidel dojde ke krátkodobému omezení pomalých jízdních pruhů.