18.6.2020 Na 1. etapě od Kauflandu pokračuje pokládka obrubníků a žulových kostek, za položenými obrubníky se provádějí terénní úpravy. Na autobusových zálivech na Lískovecké ulici po úspěšných statických zkouškách probíhá pokládka podkladního betonu. Pod mostem v Lískovci byla postavena lávka pro omítání klenby sanační maltou a proveden pohoz nejhlubších děr v klenbě.