17.4.2020 Dne 2. 3. 2020 byla zahájena rekonstrukce dvou mostních objektů v rámci investiční stavby: „Silnice III/48416 Frýdlant nad Ostravicí, rekonstrukce mostů ev.č. 48416-2, 48416-3“, jejímž investorem je Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.

V termínu 20. - 27. 04. 2020 proběhne demolice mostu nad tratí SŽ (48416-2) Demolice mostního pole, které je přímo nad tratí, bude prováděna ve výlukách drážního provozu a to ve dnech 21. – 23. 04. 2020.

Samotné demolici předcházely přípravné práce, jejichž cílem bylo vybudování přístupů a zpevněných ploch pod samotným mostním objektem a bourací práce na mostním svršku.