30.4.2020 V době od 4.5.2020 do 2.8.2020 bude na silnici II/474 v Orlové – Lutyni prováděna oprava říms opěrných zdí. Oprava bude probíhat za částečné uzavírky silnice II/474. Částečné omezení provozu na dotčené komunikaci bude vždy v rozsahu aktuální etapy postupu prací.