15.4.2020 Aktuálně provedené a prováděné práce:

 • Osazení zábradlí u silničního mostu přes ul. Rudná
 • Provedení konstrukčních vrstev tramvajové spodku v úseku mezi mosty přes ul. Rudná a trať ČD vč. osazení kolejnic pevné jízdní dráhy na mostních objektech
 • Provedená pokládka podkladních asfaltových vrstev mezi mosty přes ul. Rudná a trať ČD vč. SV východní rampy s ul. Rudná
 • Dokončení osazení obrub a kamenné přídlažby podél hlavní trasy sil. III/4787 ul. Výškovická
 • Provedení dláždění chodníkových ploch podél hlavní trasy sil. III/4787 vč. chodníkové rampy a směrových ostrůvků
 • Provedená betonáž schodiště v místě SV rampy
 • Osazení multikanálů pro tramvajové trakční kabely
 • Dokončená betonáž základů trakčních stožáru a jejich osazení
 • Provádění statické zatěžovací zkoušky mostů pomocí silničních panelů
 • Přípravné práce pro plánovanou výluku a demontáž provizorní tramvajové trati

 Organizace dopravy do konce výstavby:

 • V termínu od 18.4. – 30.4.2020 bude probíhat výluka tramvajové trati na ul. Výškovická z důvodu odstraňování provizorní tramvajové trati (Náhradní autobusová doprava bude proto v době výluky na ul.  Výškovická vedena obousměrně kyvadlově. Usměrnění bude provedeno pomocí SSZ v úseku mezi rampou z ul. Rudná a ul. Pavlovova.
 • V termínu 7.5.2020 dojde k převedení provozu na „východní mosty“. Ve směru do Výškovic bude vyhrazen jízdní pás pro IZS a BUS DPO a.s. Průjezd individuální osobní dopravy bude   umožněn pouze ve směru na Vítkovice vč. možností využití sjezdové rampy na ul. Rudná.  Sjezdová severozápadní rampa na ul. Rudná ze směru od Vítkovic zůstane i nadále v provozu.