16.12.2019 Dne 12.12.2019 schválilo zastupitelstvo MSK materiál, kterým se aktualizuje tzv. „Bílá kniha 2020“ - seznam investičních staveb na silnicích II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji.

Aktualizovaná verze je dostupná na této web stránce.