19.12.2019 Aktuálně provedené práce před zimním přerušením stavby:

 • Provedení zásypu za již zhotovenou opěrou OP2 a OP1 silničního a tramvajového mostu přes železniční trať ČD
 • Betonáž mostovky u silničního a tramvajového mostu přes železniční trať ČD
 • Armování pro následnou betonáž bloku pro pevnou jízdní dráhu u tramvajového mostu přes železniční trať ČD
 • Betonáž římsy a závěrné zídky u silničního mostu přes ul. Rudná
 • Osazení dilatačních závěrů u sil. a tramvajového mostu přes ul. Rudná
 • Provedení ochranné vrstvy izolace z litého asfaltu u silničního mostu přes ul. Rudná
 • Provedená betonáž bloku pro pevnou jízdní dráhu u tramvajového mostu přes ul. Rudná
 • Osazení zábradlí na dokončenou opěrnou zeď v blízkosti areálu firmy STAVOS
 • Provedení pokládky první asfaltové hutněné vrstvy vozovky podél hlavní trasy sil. III/4787 ul. Výškovická – úsek za mostem přes ul. Rudná ve směru na Vítkovice
 • Osazování obrub a kamenné přídlažby podél hlavní trasy sil. III/4787 ul. Výškovická – úsek mezi mosty přes ul. Rudná a trať ČD ve směru na Vítkovice
 • Provádění dláždění chodníkových ploch podél hlavní trasy sil. III/4787 ul. Výškovická - úsek mezi mosty přes ul. Rudná a trať ČD ve směru na Vítkovice
 • Dokončení pokládky kabelů Ovanet
 • Provádění úprav světelné signalizace a osazování trakčních sloupů

 Organizace dopravy:

 • V již vystavěné polovině ul. Výškovická (ve směru na Výškovice) je umožněn obousměrný provoz MHD (BUS č. 48) a jednosměrný provoz IZS (směr na Výškovice).
 • Dnešním dnem 19.12.2019 došlo k plnohodnotnému zprovoznění ulice Rudná (2+2 jízdní pruhy v obou směrech této komunikace) v koordinaci se zprovozněním stavby Prodloužená ul. Rudná

 Fotodokumentace k nahlédnutí.