13.12.2019 Správa silnic uvádí do provozu novou  silniční meteorologickou stanici, která je umístěna na silnici III/44014 u obce Spálov na Odersku. Jedná se o nejvýše položenou silnici okresu Nový Jičín, místo leží v oblasti Vítkovské vrchoviny v nadmořské výšce 568 m n/m. Počasí je zde pravidelně odlišné než v cca 11 km vzdálených Odrách.

Účelem nové silniční meteostanice je zajištění monitorování povětrnostních podmínek a stavu vozovky včetně zjištění možnosti namrzání povrchu z kritického úseku silnice III/44014, kde existuje zvýšené riziko zhoršené sjízdnosti komunikace vlivem náhlé změny povětrnostních podmínek.

Informace z vozovkového senzoru, hloubkového senzoru teploty, z čidel teploty a vlhkosti, srážkoměru a dohlednosti a anemometru pro měření rychlosti a směru větru jsou přenášena na dispečink zimní údržby, kde jsou vyhodnocována z hlediska potřeby zimní údržby komunikace. Meteostanice umožňuje rovněž vizuální monitoring pomocí dvou barevných přehledových kamer s přísvitem.

Postupně budovaná síť silničních meteorologických stanic, které umožňují dálkový přenos dat stavu počasí a stavu vozovky spolu s předpovědí dalšího vývoje, slouží dispečerským pracovištím SSMSK, které se na základě vyhodnocení informací rozhodují o včasném nasazení prostředků zimní údržby.