4.12.2019 Aktuálně provedené práce na mostě přes trať ČD:

  • Osazení nových plechových vnějších říms mostu
  • Broušení svarů vč. ochranného nátěru těchto spojů proti působení CHRL přes zimní období
  • Výšková úprava mostních závěru na římsách mostů vč. znovu osazení těsnících pásů
  • Osazení betonových svodidel podél odstavného pruhu, které budou takto umístěny po dobu zimního přerušení prací

 Od 1.12.2019 došlo k přerušení prací na mostním objektu po dobu zimního období.

 Znovu zahájení prací je předpokládáno v závislosti na vývoji klimatických podmínek v termínu od 1.4.2020. Termín bude upřesněn.

 Fotodokumentace