19.11.2018 Byly dokončeny práce na souvislé opravě povrchu silnice III/4721 ulice Čs. Armády v Ostravě-Michálkovicích, v úseku mezi křižovatkou s ul. Fišerova po okružní křižovatku s ul. Rychvaldská.

V rámci stavby došlo k odstranění horní vrstvy krytu, byly provedeny lokální opravy podkladních vrstev s finální pokládkou nových asfaltových vrstev vozovky. Součástí stavby byla také  výměna asfaltového krytu v místě zastávek za plnohodnotný materiál v podobě cementobetonového povrchu, oprava silničního odvodnění, oprava kamenného jednořádku a dvouřádku a obnova vodorovného dopravního značení. Stavba byla také časově a technologicky koordinována se stavbou „Zřízení přechodu pro chodce za zastávkou U Pumpy“– investor městský obvod Michálkovice.

 

Stavba byla financována z prostředků Moravskoslezského kraje.