19.11.2018 Z důvodu velmi špatného stavebně-technického stavu byla provedena celková rekonstrukce mostu ev. č. 04815-1 přes potok Grasmanka na ulici Křenová v obci Loučka u Nového Jičína.

Rekonstrukce mostu byla zahájena v červenci 2018 s termínem ukončení stavebních prací včetně terénních úprav a vyklizení staveniště v listopadu letošního roku.

Původní mostní objekt z roku 1928 byl kompletně zdemolován a nahrazen novým mostem o jednom poli s délkou přemostění 4,0m. Samotná nosná konstrukce je staticky navržena jako masivní monolitický otevřený železobetonový rám s rovnoběžnými zavěšenými křídly. Vzhledem k složitým základovým poměrům byl založen most na mikropilotách. Koryto toku vč. břehů je upraveno lomovým kamenem uloženým do betonového lože. Současně byla v rámci rekonstrukce provedena oprava přilehlých úseků komunikace.