19.11.2018 Práce na souvislé opravě povrchu silnice III/4725 na ulici Čapkova v Ostravě, v úseku mezi okružní křižovatkou s ul. Těšínská po křižovatku s MK ul. Poláškova, jsou hotovy.

V rámci opravy bylo provedeno frézování horní vrstvy krytu, lokální opravy podkladních vrstev a finální pokládka nových asfaltových vrstev vozovky.

Součástí opravy byla také výměna asfaltového krytu v místě zastávek za cementobetonový povrch, oprava silničního odvodnění, oprava kamenného jednořádku společně se silničními obrubami a obnova vodorovného dopravního značení.

Stavba byla také časově a technologicky koordinována se stavbou „Úprava křižovatky Radvanická x Čapkova v Ostravě Radvanicích“– investor městský obvod Radvanice a Bartovice, v rámci které došlo z důvodu zvýšení bezpečnosti obyvatel dotčeného obvodu k vybudování nových chodníků pro pěší, nástupišť vč. mobiliářů zastávek a nasvětlení nově zřízených přechodů pro chodce.

Stavba byla financována z prostředků Moravskoslezského kraje.