7.11.2018 Po dlouhé uzavírce byla zprůjezdněna silnice III/0468 mezi obcemi Velké Hoštice a Chlebičov na Opavsku v úseku od křižovatky se silnicí I/56 po konec obce Chlebičov v délce 2,640 km.

V rámci souvislé opravy byla provedena obnova asfaltových vrstev, sanace okrajů vozovky, stržení a obnovení krajnic z recyklátu, pročištění příkopů, opevnění vtoků a výtoků dvou stávajících propustků, napojení nezpevněných sjezdů. V celém úseku bylo obnoveno vodorovné dopravní značení.

Stavba byla financována z rozpočtu SFDI.